Prijava na sistem učenja na daljinu

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način: 

korisničko ime: ime.prezime ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2, ime.prezime3, itd...

šifra: ftos (koju obavezno mijenjate pri prvom pristupu)

Nastavnici: koriste svoj univerzitetski e-mail račun i password.

Polaznici RINCK edukacije:

korisničko ime: ime.prezime
šifra: rinck2023 (godina se mijenja sa svakom novom generacijom)