eNastava - Fakultet za tjelesni odgoj i sport


Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovdje prvi put?

Prijava na sistem učenja na daljinu

Za prijavu na sistem potrebno je da unesete username i password. 

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način: 

username: ime.prezime@student.ftos.untz.ba ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2@student.ftos.untz.ba, ime.prezime3@student.ftos.untz.ba itd...

password: vaš JMB (13 brojeva)

Nastavnici: koriste svoj univerzitetski e-mail račun i password.

Already have an account?